Politikernas trygghetsundersökning 2015

Politikernas trygghetsundersökning 2015

Förtroendevaldas utsatthet under valåret 2014

Politikernas trygghetsundersökning 2015 beskriver förtroendevaldas utsatthet för trakasserier, hot och våld i deras egenskap av förtroendevalda, under valåret 2014.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Rapporten ger en bild av utsattheten, vilka som utsatts, av vem och vad motivet kan ha varit. Genom jämförelser med föregående kartläggning över utsattheten 2012 kan vi med Politikernas trygghetsundersökning 2015 för första gången säga något om utsattheten under ett valår och hur den skiljer sig från ett mellanliggande år.

Det här är den tredje kartläggningen som Brottsförebyggande rådet (Brå) gjort på uppdrag av regeringen där förtroendevalda i fullmäktige och riksdag tillfrågats om sin utsatthet för trakasserier, hot och våld som förtroendevald under 2014.

Se även

Fakta om publikationen

Författare: Sanna Wallin, Carl Command
Publikationsår: 2015
Antal sidor: 106

Rapport: 2015:23

ISSN 1100-6676
ISBN 978-91-87335-57-0
URN:NBN:SE:BRA-627

Kundkorg

Summa: