Omslag: PTU

PTU – Politikernas trygghetsundersökning 2012

Förtroendevaldas utsatthet och oro för hot, våld och trakasserier

I vilken utsträckning utsätts förtroendevalda för brottsliga händelser som relaterar till deras förtroendeuppdrag? Är de förtroendevalda oroliga för att bli utsatta? Vilka är konsekvenserna av brott mot förtroendevalda och av deras oro? Dessa och andra frågor kommer Brå att löpande kunna besvara utifrån ett helt nytt kunskapsunderlag som myndigheten bygger upp.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Brå har för första gången tillfrågat nära 14 000 förtroendevalda ledamöter i kommuner, landsting, regioner och riksdag om deras utsatthet och oro för brottsliga händelser av olika slag. Precis som människor i allmänhet utsätts för brott, drabbas naturligtvis även politiker. Men, när en person utsätts på grund av sitt politiska uppdrag kan det dessutom vara ett hot mot det demokratiska styrelseskicket. Därför är det viktigt att få tillförlitlig kunskap om omfattningen och utvecklingen av brott mot förtroendevalda. Förutom att beskriva omfattning och utveckling har resultaten flera andra användningsområden, så som att bedöma behovet av insatser för dem som drabbas, liksom behovet av förebyggande åtgärder.

Se även

Fakta om publikationen

Författare: Joakim Krantz, Lisa Wallin, Sanna Wallin
Publikationsår: 2012
Antal sidor: 67

Rapport: 2012:14
Publikationsnummer: ISBN 978-91-87335-02-0
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-488

Kundkorg

Summa: