Omslag till rapporten Politikernas trygghetsundersökning 2013

Politikernas trygghetsundersökning 2013

Utsatthet och oro för trakasserier, hot och våld

Politikernas trygghetsundersökning (PTU) 2013 redovisar andelen förtroendevalda som utsatts för trakasserier, hot eller våld i samband med sitt förtroendeuppdrag och beskriver vilken typ av händelser de har utsatts för.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Rapporten ger en bild av vilka som utsätts, av vem och varför samt om utsattheten fått konsekvenser för den förtroendevaldas agerande inom uppdraget. Om förtroendevalda påverkas att agera eller besluta annorlunda, eller till och med att lämna sina uppdrag på grund av utsatthet riskerar det politiska systemet att förlora en del av sin demokratiska legitimitet. Det kan även försvåra rekryteringen av nya förtroendevalda.

Det här är den andra kartläggningen som Brottsförebyggande rådet (Brå) gjort på uppdrag av regeringen där ordinarie ledamöter i Sveriges riksdag och fullmäktigeförsamlinga (kommuner, landsting och regioner) tillfrågats om utsatthet för trakasserier, hot och våld.

Se även

Fakta om publikationen

Författare: Lisa Wallin, Sanna Wallin
Publikationsår: 2014
Antal sidor: 74

Rapport: 2014:9
ISBN 978-91-87335-24-2
URN:NBN:SE:BRA-547

Kundkorg

Summa: