Digitalt presseminarium om effektutvärderingen av Sluta skjut i Malmö

Den 17 februari publiceras en effektutvärdering av pilotprojektet Sluta skjut, som pågick i Malmö 2018–2020. Utvärderingen presenteras på ett presseminarium samma dag. Under seminariet deltar även bland andra professor David Kennedy och justitieminister Morgan Johansson.

Sluta skjut bygger på den amerikanska strategin Group Violence Intervention (GVI), som Brå tillsammans med polisen har inhämtat och initierat implementeringen av i Sverige. Malmö stad, tillsammans med Polismyndigheten och Kriminalvården i Malmö, var pilotkommun för satsningen 2018–2020. Brå har gett Malmö universitet i uppdrag att utvärdera Sluta skjut i Malmö.

Under ett presseminarium presenteras nu den andra delen av utvärderingen, om effekterna av projektet. Under seminariet kommer även flera aktörer ge sin syn på fortsättningen för Sluta skjut. David Kennedy, som utvecklade GVI på 90-talet, ger ett internationellt perspektiv på strategin.

Medverkande

  • Anna-Karin Ivert, biträdande professor i kriminologi, Institutionen för kriminologi, Malmö universitet och Caroline Mellgren, biträdande professor i kriminologi, Enheten för polisiärt arbete, Malmö universitet
  • Morgan Johansson, Justitie- och migrationsminister.
  • David Kennedy, professor i straffrätt och chef för forskningscentret National Network for Safe Communities (NNSC) vid John Jay College of Criminal Justice, i New York
  • Håkan Jarborg Eriksson, chef för Utvecklingscentrum syd, Polismyndigheten (NOA).
  • Karin Svanberg, enhetschef på Brå och moderator för seminariet.

Tid för seminariet: onsdag 17 februari kl. 14.

Presseminariet är digitalt och journalister får möjlighet att ställa frågor via Zoom. Anmäl dig senast 17 februari kl. 10 till press@bra.se. Enskilda intervjuer bokas in separat via Brås presstjänst eller via Morgan Johanssons pressekreterare. Pressleg krävs.

Seminariet går att se direkt och i efterhand på Brås webbplats. Vill du enbart titta på sändningen, och inte ställa några frågor, behövs ingen föranmälan.

För mer information:

Helen Allvin, presskommunikatör: 08-527 584 12

Adriana Haxhimustafa, pressekreterare hos Morgan Johansson: 070 266 31 05