Brå ska utvärdera försök med snabbförfarande i brottmål


Regeringen har gett ett antal myndigheter i uppdrag att initiera en försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål för att snabbare kunna utreda och lagföra vissa typer av brott.

Uppdraget går till Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket, Kriminalvården, Domstolsverket, Attunda tingsrätt och Solna tingsrätt. Försöket ska sedan utvärderas av Brottsförebyggande rådet.

Målet med försöksverksamheten är att lagföringstiden i ett första steg ska kunna halveras för de brott som handläggs inom ramen för snabbförfarandet. I verksamhetens andra steg ska lagföringstiderna kunna kortas ytterligare. Stöld, narkotikabrott och rattfylleri är exempel på brott som kan hanteras i snabbförfarandet.

Nu börjar myndigheterna arbetet med att förbereda försöksverksamheten som ska starta senast den 31 januari 2018 och pågå till den 31 december 2019. Brå ska delredovisa senast den 1 april 2019, en slutredovisning ska lämnas senast den 1 april 2020.