”Jag ser fram emot att skapa resultat på lokal nivå”

Linda Lindblom arbetar på Brås enhet för utveckling av brottsförebyggande arbete.

Linda Lindblom arbetar på Brås enhet för utveckling av brottsförebyggande arbete.


Nu är de på plats, Sveriges nya regionala brottsförebyggande samordnare som med hjälp av bland annat Brottsförebyggande rådet ska se till så att brottsförebyggare på lokal nivå får det stöd de behöver. Brås projektledare Linda Lindblom ser fram emot ett spännande samarbete.

Hallå där Linda Lindblom!

Berätta lite kort – vad är på gång?
Länsstyrelserna har sedan den 1 januari 2017 haft i uppdrag att stödja och bidra till regional samordning av det brottsförebyggande arbetet. Den kunskap som Brå tar fram ska genom den regionala samordningen nå ut till berörda verksamheter på lokal nivå, som till exempel polis, kommun, civilsamhälle och näringsliv. Brå har samtidigt i uppdrag att stödja länsstyrelserna i detta arbete och bidra till utvecklingen av ett kunskapsbaserat regionalt och lokalt hållbart brottsförebyggande arbete.

Den kunskap som Brå tar fram ska genom den regionala samordningen nå ut till berörda verksamheter på lokal nivå, som till exempel polis, kommun, civilsamhälle och näringsliv.

Vad innebär det?
Länsstyrelserna behöver kunskap och verktyg för att kunna bedriva sitt arbete och uppdrag inom det brottsförebyggande området. Just nu kartlägger vi till exempel vilka behov som finns på både regional och lokal nivå, samt tar fram ett förslag på en stödstruktur gentemot länsstyrelsernas fortsatta samordning och samverkan av det brottsförebyggande arbetet från 2019, då förslaget ska vara klart.

Hur då?
Genom att bland annat träffas! Vi kommer att tillsammans med länsstyrelserna anordna ett antal nätverksträffar per år med lite olika teman och innehåll. Men jag och mina kollegor reser också runt i Sverige och besöker länsstyrelserna och de lokala aktörer som finns och ger ett aktivt metodstöd.

Vad ser du som projektledare mest fram emot i det här projektet?
Att poliser och ansvariga inom kommunerna får det stöd som de behöver så att arbetet ger resultat på trygghet och brottslighet på lokal nivå. Att vi tillsammans kan utveckla det brottsförebyggande arbetet, sprida erfarenheterna och skapa ringar på vattnet.