Få fler att engagera sig i arbetet med grannsamverkan och trygghetsvandringar


Att ha ett annat modersmål än svenska får inte bli ett hinder i det brottsförebyggande arbetet. Brå har därför översatt sitt material om grannsamverkan och trygghetsvandringar till 16 språk.

För att få fler att engagera sig i arbetet med grannsamverkan och trygghetsvandringar har Brå tagit fram material om ämnena som översatts till 16 språk. Allt för att modersmålet inte ska bli ett hinder i det brottsförebyggande arbetet. 

Materialet vänder sig till dig som arbetar lokalt med brottsförebyggande arbete inom till exempel polis eller kommun och är anpassat så att du själv kan lägga till dina kontaktuppgifter och logotyp. Det finns två material att välja emellan – en för dig som vill bjuda in till en trygghetsvandring och en för att få fler att engagera sig som kontaktombud i arbetet med grannsamverkan.  Tanken är att du kan ladda ner och dela ut foldrarna till de boende i närområdet för att väcka intresse eller bjuda in till en trygghetsvandring och samtidigt inspirera till att öka tryggheten i deras lokalområde.