Statistik över brottsmålsprocessen


I dag publicerar Brå statistiken över handläggningen av brott och brottsmisstankar genom brottmålsprocessen – från registrering till beslut i åtalsfrågan.

Statistiken som publicerades för första gången 2018 består av två delar:

Genomströmningstider

Statistik över genomströmningstider för handläggning av brott och brottsmisstankar.

Handläggningsresultat

Statistik över handläggningen av brott och brottsmisstankar.