Ett urval brottstyper som ökade och några som minskade under 2016Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora grafiken

Anmälda brott 2016 – preliminär statistik


Idag publicerar Brottsförebyggande rådet den preliminära statistiken över anmälda brott 2016. Statistiken omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polisen, Åklagarmyndigheten, Tullverket, Ekobrottsmyndigheten och andra brottsutredande myndigheter under det föregående året. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visade sig inte vara brott.

Samtliga anmälda brott

  • Under 2016 anmäldes drygt 1,5 miljoner brott, vilket är cirka 6 470 (±0 procent) fler anmälda brott jämfört med året innan.
  • De kategorier av anmälda brott som ökade mest i antal under 2016 är bedrägeribrott samt brott mot person. De enskilda brottstyper som ökade mest i antal anmälda brott mellan 2015 och 2016 var bland annat datorbedrägeri, bidragsbrott mot Försäkringskassan, misshandel (inkl. grov) och olaga hot.
  • De kategorier av anmälda brott som minskade mest i antal under 2016 var stöld- och tillgreppsbrott och narkotikabrott. De enskilda brottstyper som minskade mest i antal anmälda brott mellan 2015 och 2016 var bland annat stöld av drivmedel, bedrägeri med hjälp av internet och stöld ur och från motordrivet fordon. Även ospecificerade brottstyper som övrig stöld respektive övrigt bedrägeri ingår i gruppen brottstyper som minskade mest under året.

Brott mot person

  • Under 2016 anmäldes drygt 275 000 brott mot person (3–7 kap. brottsbalken), vilket är 17 500 (+7 procent) fler brott än 2015. Misshandelsbrotten ökade med 4 procent till 88 000 brott. Misshandel mot man över 18 år ökade med 1 procent, och misshandel mot barn 0–17 år ökade med 14 procent. Antalet anmälda misshandelsbrott mot kvinna över 18 år var i princip oförändrat från föregående år.
  • Anmälda brott om grov kvinnofridskränkning ökade med 2 procent till 1 870 anmälda brott under 2016, och grov fridskränkning ökade med 11 procent till 1 680 anmälda brott.
  • Antalet anmälda våldtäkter ökade med 13 procent till 6 560 brott, medan anmälda brott om sexuellt tvång och utnyttjande minskade med 1 procent till 1 240. Antalet anmälda brott om sexuellt ofredande ökade med 20 procent till 10 500 brott. • Anmälda olaga hot ökade med 5 procent till 54 200 brott medan anmälda ofredanden minskade med 2 procent till 55 400 brott.

Stöld- och tillgreppsbrott

  • Under 2016 anmäldes 503 000 stöld- och tillgreppsbrott (8 kap. brottsbalken), vilket innebär en minskning med 5 procent jämfört med föregående år. Bostadsinbrotten minskade med 4 procent till 21 900 anmälda brott. Av dessa utgjorde villainbrotten 13 900 brott (−6 procent) och lägenhetsinbrotten 8 070 brott (±0 procent).
  • Bilbrotten (biltillgrepp och stöld ur och från motorfordon) minskade med 6 procent till 63 500 anmälda brott år 2016.
  • Butiksrånen ökade med 3 procent till 838 anmälda brott. Antalet anmälda personsrån var oförändrat med 5 940 brott, och antalet anmälda bankrån minskade från 23 till 13 brott.

Den slutliga statistiken över anmälda brott 2016, publiceras den 30 mars 2017. Då publiceras även konstaterade fall av dödligt våld 2016.

Om anmälningsstatistiken


Ändamålet med statistiken är att ge en bild av nivån och utvecklingen av de händelser som anmälts och registrerats som brott hos de brottsutredande myndigheterna under den redovisade perioden. Statistiken visar således endast antalet brott som kommit till rättsväsendets kännedom och inte det totala antalet faktiskt begångna brott i samhället. För en mer heltäckande bild av den faktiska brottsligheten behöver även andra källor användas såsom brottsoffersundersökningar, exempelvis Nationella trygghetsundersökningen (NTU), och självdeklarationsundersökningar.

Ytterligare information

Statistik