Anmälda brott under första halvåret 2018


Under första halvåret 2018 anmäldes totalt 752 000 brott, vilket är 3 procent fler brott än under motsvarande period föregående år.

 Huvudresultat för första halvåret 2018

 • Under första halvåret 2018 anmäldes totalt 752 000 brott, vilket är 3 procent fler brott än under motsvarande period föregående år.
 • Den kategori av anmälda brott som ökade mest i antal under första halvåret 2018 var bedrägeribrott. Inom kategorin bedrägeribrott var datorbedrägeri den brottstyp som ökade mest under det första halvåret 2018.
 • Den kategori av anmälda brott som minskade mest i antal första halvåret 2018 var stöldbrott. Inom kategorin stöldbrott var fickstöld och inbrottsstöld de brottstyper som minskade mest under det första halvåret 2018.
 • Under första halvåret 2018 anmäldes cirka 140 000 brott mot person (3–7 kap. brottsbalken), vilket är en ökning med 34 brott jämfört med första halvåret 2017 (+0 %).
 • Misshandelsbrotten minskade med 2 procent till 40 300 brott. Antalet misshandelsbrott mot kvinnor 18 år eller äldre ökade med 1 procent till 13 700. Misshandel mot män 18 år eller äldre minskade med 7 procent till 14 900. Misshandel mot barn 0–17 år minskade med 1 procent till 11 700.
 • Antalet anmälda olaga hot var 26 300 brott, vilket är 1 procent mer än första halvåret 2017. Antalet anmälda olaga hot mot kvinna 18 år eller äldre minskade med 1 procent (−105 brott) till 9 770 brott jämfört med första halvåret 2017. Antalet anmälda olaga hot mot man 18 år eller äldre minskade med 3 procent (−308 brott till 10 000 anmälda brott. Anmälda olaga hot mot barn 0–17 år minskade med 7 procent (−285 brott) till 3 560 brott under första halvåret 2018.
 • Anmälda ofredanden minskade med 9 procent till 24 100 Antalet anmälda ofredanden mot kvinna 18 år eller äldre minskade med 10 procent (−1 430 brott) till 12 400 jämfört med första halvåret 2017. Antalet anmälda ofredanden mot man 18 år eller äldre minskade med 9 procent (−747 brott) till 7 300 anmälda brott. Även antal anmälda olaga hot mot barn
  0–17 år minskade med 7 procent (−192 brott) till 2 590 brott under första halvåret 2018.
 • Under första halvåret 2018 anmäldes 3 570 våldtäkter, vilket är en ökning med 144 brott (+4 %). Antalet anmälda våldtäkter mot kvinna 18 år eller äldre uppgick till 1 920 brott , vilket är 64 fler brott (+3 %) än första halvåret 2017, medan de anmälda våldtäktsbrotten mot man 18 år eller äldre minskade med 20 procent till 84 brott. Under första halvåret 2018 har anmälda våldtäktsbrott mot barn 0–17 år ökat med 7 procent (+101 brott), till 1 580 anmälda brott.
 • Under första halvåret 2018 anmäldes 211 000 stöld- och tillgreppsbrott (8 kap. brottsbalken), vilket är en minskning med 10 procent jämfört med första halvåret 2017.
 • Bilbrotten (biltillgrepp och stöld ur och från motorfordon) minskade med 7 procent till 27 700 anmälda brott 2018. Ser man till de två brottstyperna var för sig, minskade de anmälda biltillgreppen med 2 procent, till 5 650 anmälda brott och stölderna ur och från motorfordon minskade med 8 procent, till 22 000 anmälda brott
 • Bostadsinbrotten minskade med 16 procent till 8 390 anmälda brott. Av dessa utgjorde villainbrotten 4 860 brott (−21 %) och lägenhetsinbrotten 3 540 brott (−7 %).
 • Under första halvåret 2018 anmäldes 120 000 bedrägeribrott¹ (9 kap. brottsbalken). Det är en ökning med 25 procent (+24 000 brott ) jämfört med första halvåret 2017.
 • Första halvåret 2018 anmäldes totalt 13 100 rattfylleribrott, vilket är en ökning med 1 procent (+106 brott) jämfört med första halvåret 2017. Rattfylleri under påverkan av narkotika, så kallat drograttfylleri, ökade med 6 procent (+397 brott) till 7 390 anmälda brott.
 • Första halvåret 2018 anmäldes 52 900 narkotikabrott, vilket var en ökning med 3 procent (+1530 brott) jämfört med första halvåret 2017.

¹) Exklusive bidragsbrott.

Brottskategoriernas utveckling

Några av brottstyperna som ökade i antal anmälda brott under första halvåret 2018 jämfört med samma period året innan var:

 • Datorbedrägeri
 • Klotter mot kollektivtrafik
 • Annan skadegörelse (ej klotter)
 • Olovlig identitetsanvändning
 • Smitning från trafikolycka

Några brottstyper som minskade i antal var:

 • Skadegörelse mot stat, kommun, landsting (ej klotter)
 • Fickstöld
 • Skadegörelse på fordon (ej genom brand)
 • Ofredande
 • Stöld ur, eller från, motordrivet fordon

Bland de brottskategorier som redovisas är bedrägeri den kategori som ökade mest i antal anmälda brott (+24 000 brott) under det första halvåret 2018. Inom kategorin bedrägeribrott var datorbedrägeri den brottstyp som ökade mest.

Samtidigt var stöldbrott den kategori som minskade mest i antal anmälda brott (−22 400 brott) under det första halvåret 2018. Inom kategorin stöldbrott var fickstöld och inbrottsstöld de brottstyper som minskade mest.

Om statistiken

 • Statistiken över anmälda brott omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Tullverket och Ekobrotts­myndigheten. Anmälda brott inkluderar även händelser som efter utredning visar sig vara annat än brott.
 • Statistiken ger en bild av omfattningen och utvecklingen av de händelser som anmälts och registrerats som brott hos de brottsutredande myndigheterna under den redovisade perioden. Statistiken visar alltså inte hur många brott som faktiskt har begåtts.
 • Den statistik som redovisas här är preliminär och framställd med kort produktionstid, vilket innebär att en mindre andel av de brott som anmälts under redovisnings­perioden inte har hunnit komma med i statistiken. Dessa brott fångas dock upp och redovisas i den slutliga årsstatistiken som publiceras i slutet av mars.

Sammanfattning

Anmälda brott första halvåret 2018 Preliminär statistik för första halvåret 2018 (2018)

Kontaktpersoner

Stina Söderman
stina.soderman@bra.se
08-527 58 429