Se filmerna om grannsamverkan


Nu lanserar organisationen Samverkan mot brott en rad utbildningsfilmer om hur man startar och genomför en fungerande grannsamverkan i sitt bostadsområde för att fler ska ansluta sig till konceptet.

– Filmerna, som tagits fram i nära samarbete med polisen, visar att det är ganska enkelt att komma igång och de ger också bra information om hur man kan skydda sin egendom och få en tryggare boendemiljö, säger Pia Lindström, SSF Stöldskyddsföreningen, talesman för Samverkan mot brott.

Minskar brott och ökar tryggheten

Grannsamverkan har i undersökningar visat sig kunna minska brottsligheten. En väl genomförd grannsamverkan kan minska en rad av de så kallade vardagsbrotten som begås i bostadsområdet – inbrott, bilbrott, skadegörelse och även vissa brott mot person. I många fall leder arbetet med grannsamverkan också till en starkare gemenskap mellan grannarna. Den sociala kontrollen i grannsamverkansområden förstärks och en möjlig gärningsperson löper större risk att bli upptäckt.

Mer om grannsamverkan

Fakta: Om samverkan mot brott

Samverkan mot brott är en organisation som gör insatser för att minska brotten och öka tryggheten i vardagslivet. Brå ingår i den nationella gruppen för grannsamverkan, tillsammans med Polisen, Stöldskyddsföreningen, försäkringsbolagen, SKL, SABO, HSB, Hyresgästföreningen och Villaägarnas Riksförbund. Gruppen arbetar med metodutveckling och informationsspridning runt konceptet Grannsamverkan.