Nu pågår insamlingen till trygghetsundersökningen NTU 2024

I dagarna skickas enkäten för den Nationella trygghets­under­sökningen (NTU) ut till drygt 200 000 slumpmässigt utvalda personer som får svara på frågor om de känner sig otrygga eller om de utsatts för brott och även om deras förtroende för och erfarenheter av rättsväsendet.

Oavsett om du känner dig trygg eller otrygg, eller om du blivit utsatt för brott eller inte, är dina svar viktiga.

Har du blivit utvald att delta i NTU 2024?

Det är frivilligt att delta i undersökningen men vi hoppas att du väljer att vara med eftersom svaren kommer till stor nytta. Oavsett om du känner dig trygg eller otrygg, eller om du blivit utsatt för brott eller inte, är dina svar viktiga. Svaren används som ett statistiskt kunskapsunderlag när exempelvis riksdag och regering tar beslut om olika åtgärder för att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället, samt för att öka befolkningens förtroende för rättsväsendet.

– De som deltar i NTU får svara på om de har utsatts för brott, oavsett om polisanmälan har gjorts eller inte. Detta ger en bättre bild av brottsutsattheten i Sverige än enbart statistiken över polisanmälda brott, säger Maria Molin, utredare på Brå.

NTU har genomförts varje år sedan 2006 på uppdrag av regeringen och är med sina 200 000 personer i urvalet en av världens största undersökningar i sitt slag. Undersökningen bedöms representera den svenska befolkningen i åldrarna 16–84 år väl.

Resultat på lokal nivå

Sedan 2017 redovisas resultaten från NTU på lokal nivå. I vårt verktyg kan du själv ta fram siffror utifrån hela landet, de sju polisregionerna, polisområde eller lokalpolisområde.

Ta fram din egen tabell

Har du frågor om undersökningen?

Maria Molin, projektledare,
maria.molin@bra.se, tfn: 08-527 58 542

Emelie Holst,
emelie.holst@bra.se, tfn: 08-527 58 533

Sanna Wallin,
sanna.wallin@bra.se, tfn: 08-527 58 534

Sara Westerberg,
sara.westerberg@bra.se, tfn: 08-527 58 513

Karolina Kamra Kregert,
karolina.kamra.kregert@bra.se, tfn: 08-527 58 485