Mindre kommuner inspireras av varandra

Deltagare vid en inspirationsdag inom brottsförebyggande arbete.

Inspirationsdagen arrangerades i Malå i Västerbottens län.


För femte året i rad arrangerade länsstyrelserna i Västerbotten och Norrbotten en inspirationsdag inom det brottsförebyggande och ANDT-förebyggande arbetet för några av länens mindre kommuner. Brå deltog vid dagen för att ta del av erfarenheter och för att få en inblick i kommunernas framtida utmaningar och möjligheter.

- Det är nödvändigt att det finns en part som håller ihop arbetet mellan flera kommuner, vilket länsstyrelserna i detta fall gör. Mindre kommuner måste samverka för att skapa mer resurser genom att använda varandras kompetens och förmåga, säger Charlotta Gustafsson, biträdande enhetschef, Brottsförebyggande rådet.

En liten kommun har lika många frågor att hantera som en stor kommun men med färre anställda. Under dagen fick kommunerna tillsammans utbyta erfarenheter med varandra för att hjälpas åt att hitta lösningar på problem som mindre kommuner brottas med.

Inspirationsdagen är en del i det stöd som länsstyrelserna ger kommunerna i länet för att skapa ett välfungerande förebyggande arbete. Från början var arbetet ett tvåårigt projekt som genomfördes med hjälp av ekonomiskt stöd från Folkhälsomyndigheten. Då det avslutades fanns det ett fortsatt behov av stöd för att kunna utveckla och fördjupa det förebyggande arbetet. Beslut fattades och länsstyrelsernas stöd utvecklades från att vara ett projektstöd till ett processtöd. I det ingår att länsstyrelserna ger polis och kommun kompetensstöd, information och kunskapsstöd.

Det är ett stöd som inte bara ges till de lokala samordnarna eller kommunpoliserna utan till hela kommunen och lokalpolisområdet. Idag fokuserar stödet till stor del på hur polisens nya omorganisation samt regeringens höjda ambition av det brottsförebyggande arbetet påverkar brottsförebyggarnas dagliga arbete.

Inspirationsdagen arrangerades i Malå i Västerbottens län i slutet av oktober.