Brå får i uppdrag att studera afrofobiska hatbrott

Regeringen ger Brå i uppdrag att göra en fördjupad studie av afrofobiska hatbrott i syfte att få förbättrad kunskap för att kunna stärka det förebyggande arbetet mot rasism och då särskilt afrofobi.

I genomförandet av uppdraget ska Bå inhämta kunskap och erfarenheter från relevanta organisationer inom det civila samhället och berörda myndigheter.

Uppdraget till Brå är en del av arbetet inom ramen för regeringens nationella plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. I planen ingår arbete mot olika former av rasism, däribland afrofobi. Regeringen har tidigare i år gett länsstyrelserna i uppdrag att utveckla arbetet mot rasism på arbetsmarknaden, med fokus på afrofobi.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 25 november 2022.