Tjeckien vann European Crime Prevention Award 2016


Det tjeckiska projektet Senior Academy vann den brottsförebyggande tävlingen ECPA 2016.

Inom det vinnande projektet Senior Academy arbetar tjeckisk polis och andra samverkansaktörer med att informera och utbilda äldre personer om riskfaktorer och hur man kan skydda sig från att bli utsatt för brott. En annan viktig del av projektet är att uppmuntra och stödja att de äldre kan vara aktiva i lokalsamhället och sprida sina kunskaper till andra.

Temat för ECPA 2016 var "Organiserad brottslighet" med särskild inriktning på organiserad brottslighet mot äldre. Sveriges nominerade bidrag till tävlingen var projektet Försök inte lura mig som syftar till att förebygga bedrägeribrott mot äldre. Projektet är ett samarbete mellan Polismyndigheten, Pensionärernas riksorganisation (PRO), SPF Seniorerna och Brottsofferjouren.

Vad är European Crime Prevention Award?

European Crime Prevention Award är en brottsförebyggande tävling som sedan 1998 årligen utser Europas bästa brottsförebyggande projekt/verksamhet. Brå utser ett vinnande bidrag i den svenska deltävlingen. Tävlingen arrangeras på initiativ av det brottsförebyggande nätverket European Crime Prevention Network (EUCPN), som består av representanter för brottsförebyggande organisationer i EU-länderna. Nätverket stöds av EU-kommissionen.

Tävlingens syfte är att sprida kännedom om brottsförebyggande praktik mellan medlemsländer i Europa.

För mer information

Johan Lindblad, projektledare, Brå, 08-527 58 523

Läs mer