Brå får i uppdrag att följa upp förbudet mot köp av sex


Regeringen ger Brå i uppdrag att följa upp och analysera tillämpningen av förbudet mot köp av sexuella tjänster och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling.

Brå ska belysa rättsväsendets hantering av sexköpsbrott från anmälan till dom, och bland annat beskriva vilka som köper och säljer sex respektive utnyttjar barn genom köp av sexuell handling, beskriva orsakerna till att anmälningar av sexköp läggs ner och kartlägga vilka påföljder som döms ut för sexköp.

Brå ska utifrån ärendena även studera i vilken mån personer döms för våldtäkt eller oaktsam våldtäkt vid sexköp och vad som utmärker dessa ärenden. I den mån det framgår av de studerade ärendena, ska Brå också studera om ärendena har koppling till människohandel, människoexploatering och koppleriverksamhet eller så kallad sugardejtning.

I uppdraget ingår också att beskriva hur polis och åklagare arbetar med anmälda ärenden om sexköp, samt hur samverkan med socialtjänsten ser ut. Brå ska vid behov lämna förslag på hur rättsväsendets hantering av anmälda sexköpsbrott och samverkan med socialtjänsten kan utvecklas.

Läs Regeringens pressmeddelande

Läs mer om uppdraget (länk till Regeringens webbplats)