Syftet med det ekonomiska stödet är att kunna sprida goda exempel på brottsförebyggande arbete så att vi kan lära av varandra, säger Christina Söderberg, utredare på Brå

Planera utvärderingen med hjälp av Brå

Vill ni se om era brottsförebyggande insatser gett resultat? Då kan det vara på sin plats att utvärdera projektet eller verksamheten. Den 15 september 2021 är sista dagen att ansöka om ekonomiskt stöd från Brå, till utvärdering av lokalt brottsförebyggande arbete.

Att planera en utvärdering kan ibland innebära utmaningar. Brå erbjuder stöd om ni har frågor kring upplägg eller ansökan. Christina Söderberg, utredare Brå, svarar på vad som är viktigt att tänka på i ansökningsprocessen.

– Vid planering av en utvärdering är det viktigt att först fundera över hur utvärderingen ska komma till nytta och vad som är syftet. Vi utvärderar för att ta reda på om den sociala insatsgruppen, trygghetsbesiktningarna eller kamerorna i tunnlarna har gett resultat i önskad riktning. Med hjälp av en bra utvärdering kan vi få veta om vi lägger resurser på rätt insatser.

En ansökan av hög kvalitet kännetecknas av två viktiga moment:

  • Aktören motiverar tydligt hur den brottsförebyggande insatsen är tänkt att påverka brottsligheten och tryggheten.
  • Aktören redogör tydligt för hur utvärderingens resultat ska komma till nytta för andra brottsförebyggande aktörer.

– Om en ansökan innehåller dessa två delar finns det mycket goda förutsättningar att utvärderingen kommer att tillföra ny kunskap inom det brottsförebyggande fältet. Det är också syftet med det ekonomiska stödet, att kunna sprida goda exempel på brottsförebyggande arbete så att vi kan lära av varandra.

Ta reda på mer

Har du frågor om upplägg av er utvärdering­­/uppföljning, eller om er ansökan? Kontakta oss via ekostod@bra.se så hjälper vi dig.