Så hanteras pengar från brott

Illustration: Björn Öberg

Illustration: Björn Öberg


Genom att följa penninghanteringen från finansieringen av ett brottsupplägg till vad vinstpengarna används till, kan vi identifiera de sektorer som är mest sårbara. I dag publicerar Brå en ny rapport om penningtvätt.

Vad är penningtvätt? Vad är kriminella, svarta och grumliga pengar? Hur används pengar från brott? Vilka sektorer i samhället utsätts för penningtvätt? Hur ser riskerna ut? Vilka internationella aspekter finns?

Frågorna är många och begreppen snåriga. Gärningspersoner för över pengar mellan konton, köper dyra bilar och tar hjälp av rådgivare för att placera illegala pengar i skatteparadis. För att kunna konsumera och investera sina brottsvinster använder de olika metoder för att dölja pengarnas ursprung och komma runt samhällets kontroller.

Brås rapport Penningtvätt och annan penninghantering utgår från hur gärningspersonerna hanterar pengar från brott. Genom att följa penninghanteringen inom olika brottstyper från den initiala finansieringen av ett brottsupplägg till vad vinstpengarna används till, identifieras de sektorer som är mest sårbara för denna penninghantering.

Rapporten vänder sig till såväl beslutsfattare, som myndigheter och verksamhetsutövare.


Kontakt