Omslaget till rapporten Penningtvätt och annan penninghantering

Penningtvätt och annan penninghantering

Kriminella, svarta och grumliga pengar i legal ekonomi

Hur hanteras pengar från brott? Genom att följa penninghanteringen inom olika brottstyper från den initiala finansieringen av ett brottsupplägg till vad vinstpengarna används till, identifieras de sektorer som är mest sårbara för denna penninghantering.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Vad är penningtvätt? Vad är kriminella, svarta och grumliga pengar? Hur används pengar från brott? Vilka sektorer i samhället utsätts för penningtvätt? Hur ser riskerna ut? Vilka internationella aspekter finns? Frågorna är många och begreppen snåriga.

Gärningspersoner för över pengar mellan konton, köper dyra bilar och tar hjälp av rådgivare för att placera illegala pengar i skatteparadis. För att kunna konsumera och investera sina brottsvinster använder de olika metoder för att dölja pengarnas ursprung och komma runt samhällets kontroller.

Den här rapporten, som grundar sig på ett regeringsuppdrag, utgår från hur gärningspersonerna hanterar pengar från brott. Genom att följa penninghanteringen inom olika brottstyper från den initiala finansieringen av ett brottsupplägg till vad vinstpengarna används till, identifieras de sektorer som är mest sårbara för denna penninghantering.

Rapporten vänder sig till såväl beslutsfattare, som myndigheter och verksamhetsutövare.

Fakta om publikationen

Författare: Anna Horgby, Daniel Särnqvist och Lars Korsell
Publikationsår: 2015
Antal sidor: 282

Rapport: 2015:22

ISBN 978-91-87335-56-3
URN:NBN:SE:BRA-626

Kundkorg

Summa: