Handbok om personlig säkerhet ska stötta politiskt aktiva


Medvetet förhållningssätt, noggranna förberedelser och aktiva val i vardagen bygger personlig säkerhet för politiskt aktiva. Det framgår i en ny version av handboken "Personlig säkerhet" som Säkerhetspolisen släpper den 16 januari 2018.

Säkerhetspolisen har i samverkan med bland annat Polismyndigheten, Riksdagsförvaltningen, Regeringskansliet, Sveriges kommuner och landsting (SKL), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Brottsförebyggande rådet (Brå) gjort en uppdaterad version av handboken Personlig säkerhet. Boken innehåller råd och stöd till politiskt aktiva, men kan också användas av andra yrkesgrupper.

Handboken hittar du som pdf på Säkerhetspolisens webbplats eller beställer den via sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se.