Hjälp oss att veta mer om oegentligheter i samband med offentliga upphandlingar


Känner du till företag där det förekommer oegentligheter, och som
samtidigt deltar i upphandlingsprocesser – och kanske även vinner
kontrakt? Du kanske är företagare eller upphandlare och har lagt märke till oegentligheter inom din bransch?

Brå söker hjälp från allmänheten, för att få inblick i problematiken. Vi deltar under året i en internationell undersökning om när företag där det förekommer brottslighet deltar i offentliga upphandlingar. Brås uppgift i sammanhanget är att beskriva och analysera läget i Sverige.

Du kan vara anonym

Om du vill bidra med kunskap/information till studien är du välkommen att ringa eller skriva till Brå och berätta om vad du vet. Du kan göra det helt anonymt – du behöver inte ange vare sig ditt namn eller vilket företag det gäller. Det som är intressant för Brå är att få inblick i skeenden, inte att identifiera de inblandade i enskilda fall.

Den information vi samlar in är dessutom sekretessbelagd och vidarebefordras inte till rättväsendet, utan används bara för att bättre förstå risker i offentlig upphandling.

Kontakt

Erik Nilsson, utredare
Telefon: 08-527 58 17
E-post: erik.nilsson@bra.se