Brottsutvecklingen

2015-08-13

Brå tar fram statistik om brottsligheten och analyserar hur den utvecklas. Vi har listat ett antal av Brås produkter som belyser utvecklingen av dödligt våld, olika former av brott mot person samt andra kategorier av brott, både enskilt och sammantaget.

Vid sidan om det producerar Brå även statistik och analyser om andra förhållanden inom rättsväsendet, inte minst om rättsväsendets verksamheter.

På Brås webbplats kan du själv söka upp statistiktabeller och
rapporter.