Omslag: Brottsutvecklingen i Sverige 2008-2011

Brottsutvecklingen i Sverige 2008-2011

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Rapportserien Brottsutvecklingen i Sverige har kommit ut sedan 1976. Årets rapport ger en aktuell genomgång av olika brottstrender under 2000-talet, med tonvikt på åren 2008—2011. Rapporten belyser allt från dödligt våld, hot och trakasserier till bedrägeri och rattfylleri. Det ingår även ett antal tematiska fördjupningskapitel om till exempel ungdomsbrottslighet och påföljdsutveckling. Denna genomgång bygger främst på Brås datamaterial, dels Nationella trygghetsundersökningen (om utsattheten för brott i befolkningen), dels Sveriges officiella kriminalstatistik (om rättsväsendets hantering av brott).

Ladda ner kapitel för kapitel

 

Fakta om publikatioen

Redaktör: Johanna Hagstedt
Publikationsår: 2012
Antal sidor: 360

Rapport: 2012:13
Publikationsnummer: ISBN 978-91-87335-00-6
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-486

Kundkorg

Summa: