Omslag till kortanalysen Brottsutvecklingen för brott mot person fram till 2014

Brottsutvecklingen för vissa brott mot person fram till 2014

En övergripande bild  av brottsutvecklingen för dödligt våld, misshandel, personrån, sexualbrott samt hot och trakasserier.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Denna kortanalys ingår i en serie analyser som har tagits fram för att med hjälp av tillgängliga källor ge en så aktuell och lättförståelig bild av brottsutvecklingen i Sverige som möjligt. I kortanalysen redovisas en övergripande bild av brottsutvecklingen för ett antal brottstyper baserad på en genomgång av de lämpligaste källorna. I analysen beskrivs dödligt våld, misshandel, personrån, sexualbrott samt hot och trakasserier.

Fakta om publikationen

Författare: Jonas Öberg
Publikationsår: 2015
Kortanalys: 3/2015

URN:NBN: urn:nbn:se:bra-605

Kundkorg

Summa: