Brottsutvecklingen för vissa egendomsbrott, rattfylleri och narkotikabrott

– till och med 2013

Denna kortanalys omfattar de egendomsbrott som efterfrågas i Brås nationella trygghetsundersökning (NTU), det vill säga bostadsinbrott, bilstöld och stöld ur/från fordon, cykelstöld, och bedrägeri. Förutom dessa finns även beskrivningar av utvecklingen för skadegörelse, narkotikabrott och rattfylleri.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Förändringar från förra årets bedömningar

Denna kortanalys är en uppdatering av förra årets kortanalys Brottsutvecklingen för vissa egendomsbrott, narkotikabrott och rattfylleri. För de flesta brottstyper kvarstår bedömningen från förra året, men för två brottstyper görs en annan bedömning utifrån mer aktuella uppgifter.

Bostadsinbrott bedömdes öka vid den förra genomgången. Eftersom 2013 års uppgifter från anmälningsstatistiken visar en fortsatt oförändrad nivå, bedöms bostadsinbrotten nu istället ha planat ut.

Rattfylleriet bedömdes minska vid den förra genomgången. Aktuella uppgifter kring antalet omkomna alkoholpåverkade personbilsförare visar också på en minskning jämfört med förra året. Den sammantagna bedömningen är dock att det inte finns någon tydlig trend för utvecklingen av rattfylleriet under de senaste åren.


Fakta om publikationen

Författare: Jonas Öberg
Publikationsår: 2014
Kortanalys: 7/2014

URN:NBN: urn:nbn:se:bra-584

Kundkorg

Summa: