Orsaksanalys framgångsfaktor vid samverkan i Rinkeby


Efter oroligheter i Rinkeby tunnelbanestation arbetade Polisen och MTR med flera aktörer utifrån Brås samverkansmodell för lokalt brottsförebyggande arbete. En utvärdering visar att orsaksanalysen var en av framgångsfaktorerna.

I utvärderingen presenteras en positiv upplevelse av samverkansarbetet och den orsaksanalys som samverkansgruppen genomförde. Det metodiska tillvägagångssättet med gemensamt ansvarstagande och transparens har varit avgörande för framgången, och för att insatserna som följde fick avsedd effekt.

Läs pressmeddelandet från MTR: Forskare positiva till samverkansarbetet i Rinkeby - tillvägagångssättet avgörande för att få bort den öppna droghandeln och öka tryggheten

– Resultatet av insatserna i Rinkeby är imponerande. Vi är glada att se att den modell som vi förespråkar fungerar i praktiken, men framförallt är vi glada för att de som arbetar och vistas på platsen nu kan göra det på samma sätt som på vilken annan station som helst, säger William Wikström, projektledare på Brottsförebyggande rådet.