Enkätundersökning om it-relaterad brottslighet


Arbetar du som åklagare, polisiär förundersökningsledare eller som it-undersökare? Då behöver Brå din medverkan i en undersökning.

Brottsförebyggande rådet arbetar just nu med ett regeringsuppdrag som rör förekomsten av it-relaterade inslag i brottsligheten. En del av uppdraget handlar om att kartlägga vilken kompetens och kapacitet som finns i den brottsutredande verksamheten. Syftet är att belysa både hinder och utvecklingsmöjligheter.

För att få en så korrekt helhetsbild som möjligt behöver Brå därför inhämta information från åklagare, polisiära förundersökningsledare och it-undersökare.

Under december kommer berörda personer att få en förfrågan via mejl om att delta i en enkätundersökning. Enkäten är framtagen i samråd med Polisen och Åklagarmyndigheten. Medverkan är frivillig. För projektet och för framtida satsningar på kompetensutveckling och resursfördelning är alla svar av stor betydelse.

Med it-relaterad brottslighet avses alla brott som på något sätt har koppling till it, det vill säga allt från rena it-brott (t ex dataintrång) till mängdbrottsärenden utanför it-miljö, men där spår och bevisning kan finnas i it-miljö (t.ex. i mobiltelefoner, på chattforum eller på hårddiskar).

Kontakt

Om du vill veta mer om enkätundersökningen eller Brås regeringsuppdrag är du välkommen att kontakta Frida Andersson, utredare på Brå, på telefon 08-527 58 446, eller via mejl: frida.andersson@bra.se.