Bjurholms kommun först med att ansöka om ekonomiskt stöd

Efter att Brå lanserade e-tjänsten där kommuner kan ansöka om ekonomiskt stöd till brottsförebyggande insatser var Bjurholms kommun rekordsnabba med sin ansökan.

Vi ställde fem snabba frågor till Monica Jonsson, samordnare på Bjurholms kommun, om deras ansökan.

Ni var först ut med att ansöka om Brås ekonomiska stöd. Vad gjorde att ni stod så pass redo i startgroparna?
–Jag fick uppdraget som samordnare för ungefär en månad sedan. Därefter gick jag med i Facebookgruppen för brottsförebyggare, ”Utveckling av brottsförebyggande arbete” och såg där utlysningen, vilket gjorde att ansökan gick iväg. Vi/jag har ingen erfarenhet av ämnesområdet och står i startgroparna för en hel del, vi har medborgarlöftena på plats och hoppas på beviljande medel så vi kan få verkställa aktiviteterna.

Upplevde ni att det var enkelt eller komplicerat att göra er ansökan?
– En enkel ansökan gjorde det möjligt att snabbt förankra med ekonomichefen och som Sveriges minsta kommun så tycker jag mig har bra koll på vad som jag tror kommer att ge effekter och resultat.

Har ni några tips eller något som man ska tänka på inför att man söker?
– Då vi inte har något facit, eller är klara med kartläggningen, så började jag i ändan att tänka på vilka aktiviteter vi vill genomföra. Dessa aktiviteter blir också i sig en grund för kartläggningen.

Uppmanar ni andra kommuner att också söka stöd för brottsförebyggande åtgärder?
– Absolut!

Vad tror ni att ansökningar från kommunerna kommer att innehålla, vad får vi se för verksamhet mellan 1 september och 31 december?
– Jag hoppas att era medel kommer bidra till många medborgardialoger och aktiviteter som kräver samordning från kommunerna. När vi i kommunerna får ett utpekat ansvar och medel för att genomföra dessa aktiviteter så är det ett stort steg i rätt riktning.

Monica Jonsson, brottsförebyggande samordnare på Bjurholms Kommun.

Monica Jonsson, brottsförebyggande samordnare på Bjurholms Kommun.

STÖD

Brås operativa stöd

Brottsförebyggande aktörer i hela landet kan höra av sig med frågor till oss.

Maila bf@bra.se eller ring vår stödtelefon på 08-52758440 (öppettider tisdagar och torsdagar 09.00-16.00 mellan juni-augusti)

Helena Söderberg, brottsföre­byggande samordnare i Mölndals stad

Stärk kompetensen

Brås webbaserade utbildningar i brotts­före­byggande arbete vänder sig till dig som är yrkesverksam inom kommun, polis, bostads­bolag eller annan verksamhet i samverkan och med strategiskt ansvar för lokalt brottsföre­byggande arbete. Det finns en basutbildning för dig som är ny i din yrkesroll och en påbyg­gnadsutbildning för dig som varit verksam inom brotts­förebyggande och vill fördjupa dig ytterligare.