Tobias Karström, Urban Utveckling, och Ulf Malm, Fastighetsägare i Järva

Tobias Karström och Ulf Malm menar att den uppåtgående trenden i antalet bostadsinbrott vände efter att det systematiska arbetet med trygghetbesiktningarna ökade.

Brås ekonomiska stöd: Trygghetsbesiktningar minskade inbrotten i Järva

Att hålla rent och snyggt, ha god kommunikation med de som bor och verkar i området och tillträdesskydd. Det är några av framgångsfaktorerna för Fastighetsägare i Järvas arbete med tjänsten Trygghetsbesiktningar, som tagits fram för att förebygga och minska inbrott. Nu har arbetet utvärderats av Urban Utveckling och resultaten visar på en minskning av inbrott och ökad trygghet efter att man började arbetet med trygghetsbesiktningar. Tobias Karström, Urban Utveckling, och Ulf Malm, Fastighetsägare i Järva, svarar här på några frågor om arbetet och utvärderingen.

Hur ser insatsen ut som ni utvärderat med ekonomiskt medel från Brå?

Trygghetsbesiktningar är en tjänst som föreningen Fastighetsägare i Järva erbjuder åt sina medlemmar. Genom besiktningarna får fastighetsägare konkreta förslag på fysisk områdesutveckling och förvaltningsrutiner för att motverka möjligheter till brott. Besiktnings­modellen är baserad på beprövade metoder inom situationellt brotts­förebyggande arbete och intresset för metoden har ökat sedan föreningens uppstart 2007.

I Järva hade man länge noterat en uppåtgående trend i antalet bostadsinbrott, vilket vände efter att det systematiska arbetet med trygghetbesiktningarna ökade. Det märktes tydligast bland föreningens 28 medlemmar, varav merparten är aktörer inom fastighetsbranschen. I utvärderingen har man kartlagt förekomsten av bostadsinbrott i Järva under åren 2007 – 2020 och analyserat sambandet med de åtgärder som fas­tighet­sägare väljer att genomföra utifrån besiktningsprotokollen. Urban Utveckling har även analyserat trygghetssiffror bland invånarna i Järva utifrån flera källor.

Arbetet utgår från att arbeta systematiskt med fastighetsförvaltning för att minska antalet brottsoffer och öka antalet kapabla väktare, och inte på att minska motiverade gärningspersoner. Det läggs inte heller fokus på kameraövervakning eller polisiär närvaro.

Resultatet pekar tydligt på att den kraftiga minskningen av inbrott och den ökade tryggheten är ett resultat av dessa åtgärder. Resultatet visar också att fastighetsägare som har genomfört trygghetsbesiktningar utsätts mer sällan för fullbordade inbrott. Några exempel på genomförda åtgärder som nämns är gallring av vegetation, funk­tionella utemiljöer, LED-belysning, vitmålade gemensamma utrymmen, säkerhetsdörrar och portar och funktionell hantering av nycklar.

Vilka är de viktigaste slutsatserna i utvärderingen?

Att fastighetsägare har en förmåga att kunna eliminera möjligheterna till brott genom att göra anspråk på de ytor där brotten uppstår. Det är en central princip inom situationell prevention, men är ofta underskattad i övrigt brottsförebyggande arbete.

Utvärderingen visar på ett antal framgångsfaktorer:

  • Systematiskt arbete med funktionella rutiner för drift och underhåll enligt devisen ”rent och snyggt”.
  • Att ha god kommunikation och tillträdesskydd.
  • Systematiskt arbete med skalskyddsåtgärder, genomgående god belysning och säkerhetsinstallationer som eliminerar möjlighet till inbrott.
  • Kontinuerligt arbete med att sätta in åtgärder som föreslås i olika takt beroende på beståndets storlek och kostnader för åtgärder.

Resultatet visar att fastighetsägare har en nyckelroll i det lokala brottsförebyggande arbetet. Utvärderingen ger Fastighetsägarna i Järva en övertygelse om att det före­byggande arbetet med Trygghetsbesiktningar fungerar och behövs i området för att inbrotten ska fortsätta minska.

Vad kan andra lokala brottsförebyggare ta med sig från utvärderingen?

Att brott alltid är beroende av den plats där det sker. Det mänskliga beteendet kan förändras genom att förändra platsen. Det viktigaste är att förvaltningen fungerar optimalt och att man etablerar goda rutiner för att hålla rent och snyggt inom fastig­heterna innan man överväger säkerhetsinstallationer eller väktare. Det är definitivt heller inte självklart att brott ”flyttas runt” som en konsekvens av detta. Den här studien visar på en total minskning.

Sök ekonomiskt stöd från Brå

Genom att söka Brås ekonomiska stöd kan ni som brottsförebyggande aktör få möjlighet att anlita någon som genomför en utvärdering eller uppföljning. Detta kan med fördel vara en person från universitet eller högskola. Ta reda på hur ert brottsförebyggande arbete fungerar och bidra samtidigt till att utveckla kunskapen om brottsförebyggande arbete i Sverige.

Skicka din ansökan senast den 15 september

Det är definitivt inte självklart att brott flyttas runt. Den här studien visar på en total minskning.

  • Fastighetsägare i Järva är en förening för hyresfastighetsägare, bostads­rättsföreningar och lokal­fastighets­ägare samt samfällighets­­föreningar i Akalla, Husby, Kista, Rinkeby, Tensta och Hjulsta.
  • Urban Utveckling arbetar med områdes­utveckling med tonvikt på socio­ekonomiskt utsatta bostads­områden. De gör sociala analyser och använder sig av olika metoder för att ta reda på hur dessa områden fungerar, vad som saknas hur de kan utvecklas.