Se filmen från Höganäs kommun. Kristina Pålsson, som är säkerhetsansvarig i kommunen, berättar bland annat om pandemins effekter på brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet.

Följder av pandemin: Färre bostadsinbrott när Höganäsborna semestrar hemma

Under pandemin har många valt att semestra hemma i Sverige. Det har man märkt av i Höganäs kommun, som haft 30 procent fler besökare än tidigare somrar. Det ökade ”hemmasemestrandet” kan även ha påverkat bostadsinbrotten, där man i Höganäs har sett en nedgång under pandemin.

Kristina Pålsson arbetar som säkerhetsansvarig i Höganäs kommun och hon tror att nedgången kan bero på att ovanligt många människor har befunnit sig hemma i bostadsområdena, liksom att det är svårare att ta ut gods ur landet. Även skadegörelsen har påverkats, även om den inte har minskat.

– Skadegörelsen har vi sett att den ligger på ungefär samma nivå, men den har förskjutits lite från att gälla våra skolor – där vi brukar ha mycket skadegörelse – till våra parker i stället, och våra monument och våra konstverk utomhus.

Det ökade besökstalen under sommaren har inneburit en utmaning för Kristina Pålsson och hennes kollegor i Höganäs. Även om det i grunden är positivt med fler besökare så har det inneburit ökade krav på kommunen. Inte minst för att Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska efterföljas – även på badstränderna. För att lösa detta har man i Höganäs tagit till en teknisk lösning.

– Vi har haft en app som vi har jobbat med under sommaren. Den har tittat på Kvickbadet, Kullaberg och i Mölle, där vi har haft många besökare. Appen kunde i realtid lämna röda, gröna eller orange siffror på hur vi skulle bete oss kring besök. Var det röda siffror kanske man skulle välja en annan plats att bada på, eller kanske inte besöka Kullaberg just då.

Under sommaren har Höganäs kommun även satsat på ökad sysselsättning och fördubblade därför sommarjobben för unga jämfört med tidigare sommar. Nattvandringar arrangerades minst en gång i veckan under sommaren för att öka tryggheten hos invånarna.

Det brottsförebyggande rådet i Höganäs sammanträder vanligtvis fyra gånger per år men inför den här sommaren fick man kalla till ett extra möte, på grund av pandemin. I rådet är vice ordförande i kommunstyrelsen ordförande, och alla kommunens förvaltningar är representerade liksom kyrka och näringsliv.

– Något som har varit framgångsfaktorer i vår kommun är just det här med lägesbilden. Vi gör en gemensam lägesbild tillsammans med polisen, som läggs ut varje fredag till de aktörer som ingår i vårt trygghetsprojekt. Beroende på hur lägesbilden ser ut i kommunen så kan vi även bjuda in andra aktörer, såsom våra fältare, andra trossamfund, och även taxi eller vilka som nu kan vara berörda, säger Kristina Pålsson.