Brotten som anmäls mest på sommaren

Cykelhjul med sommaräng i bakgrunden.
2017-07-07

Cykelstölder, fickstölder och misshandel utomhus är brott som ökar på sommaren. Det gör även brott som är relaterade till sommaraktiviteter, som sjöfylleri och båtstölder.

Antalet brott som anmäls till polisen varierar över året. Sett till de senaste tre åren, 2014-2016, har de polisanmälda brotten minskat under årets allra kallaste månader. År 2016 anmäldes flest brott i oktober tätt följt av maj, juni, augusti och september.

Anmälda stölder under ett år

Antal anmälda cykel- respektive fickstölder under 2016. Källa: Anmälda brott

Tillfällen till brott ökar sommartid

Tillfället gör tjuven, brukar man säga. Ett mängdbrott som ofta begås under sommarhalvåret är cykelstölder. Under december-mars anmäls 2-3 000 cykelstölder i månaden. Det kan jämföras med att det under maj-augusti anmäls 8-9000 cykelstölder. Även antalet motorcykel- och mopedstölder ökar av naturliga skäl under sommarmånaderna.

Att vissa stöldbrott, som fickstölder, ökar under sommaren är ingen myt även om det begås många sådana brott även senare under året. Under sommarmånaderna juni, juli och augusti anmäls omkring 5 000 fickstölder per månad, att jämföra med strax under 4 000 per månad under januari och februari. Samma mönster gäller för väskryckning, som dock är ett mindre problem sett till antalet anmälningar. Under juni, juli och augusti anmäls mellan 160 och 200 väskryckningar per månad i hela landet. På polisens hemsida ges en del råd om hur du kan skydda dig. Att ha pengar och kort i en innerficka och att inte hänga väskan på stolen i restaurangen är exempel på bra och användbara tips.

Skydda dig mot fickstölder

Håll din väska framför kroppen. Ha inte värdesaker i ytterfacken.
Ha plånboken och mobiltelefonen i innerfickan, inte i bakfickan. Ha inte mer pengar och kort i plånboken än vad du behöver

Se upp för avledande manöver
Ha extra uppsikt över dina saker om en okänd person försöker distrahera eller hjälpa dig. Många fick- och bagagetjuvar använder sig av en avledande manöver, som att spilla något på dig, medan en medhjälpare passar på att ta din plånbok eller väska.

Skydda koden när du använder kort
Tänk på att skydda din kod när du betalar eller tar ut pengar. Förvara inte koden tillsammans med bankkortet. Tjuvar kan notera din kod och sedan stjäla plånboken med kortet i för att ta ut pengar eller handla.

Märk dina ägodelar
Blir du ändå bestulen är det bra att ha dina föremål märkta med personnummer. Det ökar möjligheterna att få tillbaks dina saker och underlättar Polisens arbete.

Fler tips finns på www.polisen.se

Källa: Polisens webbplats

Misshandel utomhus ökar

På sommaren när det blir varmare börjar vi söka oss utomhus för att umgås. Det är också fler som dricker alkohol på offentliga platser, vilket ofta är en bidragande orsak till situationer där misshandel kan uppstå. Följaktligen noterades de högsta nivåerna av polisanmäld misshandel utomhus mot män och kvinnor över 18 år under sommarmånaderna. Totalt polisanmäldes omkring 3 100 fall av misshandel utomhus mot personer över 18 år i månaden juli 2016, att jämföra med 1 900 i januari samma år. Likaså ökar försök till och fullbordade våldtäkter utomhus mot personer över 18 år under sommaren.

Båtbrott utpräglat sommarbrott

Av alla brott är båtrelaterade brott några av de mest utpräglade sommarbrotten. Få båtrelaterade brott begås under vintern, vilket har sina naturliga orsaker. Medan det exempelvis inte registrerades något sjöfylleri alls under flera av vintermånaderna 2016 var det desto fler under juni, juli och augusti. Då anmäldes 39, 69 respektive 43 brott. Under hela resten av året anmäldes 19 sjöfylleribrott.

Även andra båtrelaterade brott ökar kraftigt under sommarmånaderna. Det anmäldes närmare 200 stölder av motorbåtar, drygt 260 stölder ur och från båt och drygt 240 stölder av båtmotorer under juli månad 2016.

Säsongsvariationer för anmälda inbrott

Antal anmälda bostadsinbrott fördelade på villa/radhus, lägenhet samt fritidshus månadsvis, under 2022–2023 Källa: Anmälda brott

De anmälda villainbrotten har under de senaste tio åren fått en alltmer säsongsbetonad prägel. En viss ökning sker under sommarmånaderna, men flest villainbrott anmäls under de mörkare månaderba oktober till december. Denna säsongsvariation är inte lika utpräglad bland de anmälda lägenhetsinbrotten, även om det även där ökade under de mörkare månaderna i fjol.

Vissa brott anmäls i mindre utsträckning under sommaren

Under semestermånaden juli brukar även vissa typer av polisanmälningar minska, exempelvis de som rör ekonomisk brottslighet såsom skattebrott. Det här kan bero på en olika faktorer, inte minst att även de yrkesgrupper som arbetar med att upptäcka, anmäla och utreda brott har semester under juli månad.