Anmälda brott under första halvåret 2019


Under första halvåret 2019 anmäldes totalt 757 000 brott, vilket är 
1 procent fler än under motsvarande period föregående år.

 Huvudresultat för första halvåret 2019

 • Under första halvåret 2019 anmäldes totalt 757 000 brott, vilket är
  1 procent fler än under motsvarande period året innan.
 • Den kategori av anmälda brott som ökade mest i antal under första halvåret 2019 var bedrägeribrott. Inom kategorin utgjorde kortbedrägerier och identitetsbedrägerier två tredjedelar av de anmälda brotten.
 • Den kategori av anmälda brott som minskade mest i antal första halvåret 2019 var stöldbrott. Inom kategorin var fickstöld och bostadsinbrott de brottstyper som minskade mest under det första halvåret 2019.
 • Under första halvåret 2019 anmäldes cirka 143 000 brott mot person (3–7 kap. brottsbalken), vilket är en ökning med 3 240 brott (+2 %) jämfört med första halvåret 2018.
 • De anmälda misshandelsbrotten ökade med 2 procent, till 41 100 brott. Misshandel mot kvinnor i åldern 18 år eller äldre minskade med 1 procent, till 13 600 brott. Även misshandel mot män i samma ålder minskade med 1 procent, till 14 800 brott. Misshandel mot barn i åldern 0–17 år ökade med 9 procent, till 12 700 brott.
 • Under första halvåret 2019 anmäldes 4 070 våldtäkter, vilket är en ökning med 493 brott (+14 %). Antalet anmälda våldtäkter mot kvinnor i åldern 18 år eller äldre uppgick till 2 300 brott, vilket är 386 brott fler (+20 %) än första halvåret 2018, även de anmälda våldtäktsbrotten mot män i åldern 18 år eller äldre ökade, med 40 procent till 118 brott. De anmälda våldtäktsbrotten mot barn i åldern 0–17 år ökade med 5 procent (+73 brott), till 1 650 anmälda brott.
 • Under första halvåret 2019 anmäldes 206 000 stöld- och tillgreppsbrott (8 kap. brottsbalken), vilket är en minskning med 3 procent jämfört med första halvåret 2018.
 • Bostadsinbrotten minskade med 18 procent, till 6 850 anmälda brott. Av dessa utgjorde villainbrotten 4 040 brott (−17 %) och lägenhetsinbrotten 2 810 brott (−21 %).
 • Första halvåret 2019 anmäldes 123 000 bedrägeribrott¹ (9 kap. brotts­balken). Det är en ökning med 3 procent (+3 550 brott ) jämfört med första halvåret 2018.
 • Första halvåret 2019 anmäldes totalt 13 700 rattfylleribrott, vilket är en ökning med 4 procent (+554 brott) jämfört med första halvåret 2018. Rattfylleri under påverkan av narkotika, så kallat drograttfylleri, ökade med 2 procent (+141 brott) till 7 530 anmälda brott.
 • Första halvåret 2019 anmäldes 56 400 narkotikabrott, vilket var en ökning med 7 procent (+3 470 brott) jämfört med första halvåret 2018.

¹) Exklusive bidragsbrott.

Brottskategoriernas utveckling

Under första halvåret 2019 utgjorde stöld- och tillgreppsbrotten 27 procent av samtliga anmälda brott, medan motsvarande andel för brott mot person var 19 procent. Bedrägeri- och skadegörelsebrotten utgjorde 16 respektive 14 procent av de brott som anmäldes under första halvåret 2019.

Den senaste tioårsperioden (2010–2019) utmärks av en minskning av stöldbrottens andel av samtliga anmälda brott under det första halvåret, med 10 procentenheter. De övriga brottskategorierna har ökat sina andelar, förutom trafikbrott, vars andel var oförändrad.

Bland de brottskategorier som redovisas var bedrägeri den kategori som ökade mest i antal anmälda brott (+3 550 brott) under det första halvåret 2019. Inom kategorin var kortbedrägeri den vanligaste brottstypen.

Samtidigt var stöldbrott den kategori som minskade mest i antal anmälda brott (−5 410 brott) under det första halvåret 2019. Inom kategorin stöldbrott var fickstöld och inbrottsstöld de brottstyper som minskade mest.

Om statistiken

 • Statistiken över anmälda brott omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Tullverket eller Ekobrotts­myndigheten. Anmälda brott inkluderar även händelser som efter utredning visar sig vara annat än brott.
 • Ändamålet med statistiken är att ge en bild av omfattningen och utvecklingen av de händelser som anmälts och registrerats som brott hos de brottsutredande myndigheterna under den redovisade perioden. Statistiken visar således inte hur många brott som faktiskt har begåtts. Statistiken är deskriptiv och ger inga djupgående förklaringar till de förändringar som skett under perioden.
 • Den statistik som redovisas här är preliminär och framställd med kortare produktionstid, vilket innebär att en mindre andel av de brott som anmälts under redovisnings­perioden inte har hunnit komma med i statistiken. Dessa brott fångas dock upp och redovisas i den slutliga årsstatistiken, som tas fram med en längre produktionstid.

Kontaktpersoner

Stina Söderman
stina.soderman@bra.se
08-527 58 429