7 av 10 män berusade vid misshandel


Det finns en fortsatt stark koppling mellan brott och alkoholpåverkan, både för den som utsätter någon för brott och för den som utsätts. Det visar en ny kortanalys från Brå.

I Brås kortanalys Alkohol- och drogpåverkan vid misshandel, hot, personrån och sexualbrott undersöks hur vanligt det är att de inblandade vid brott uppges vara påverkade av alkohol (när det gäller utsatta) eller alkohol och droger (när det gäller gärningspersoner).

Det är första gången som NTU används för att titta närmare på kopplingen mellan berusning och brott. Studien bekräftar tidigare forskning som visar att misshandel ofta begås i samband med berusningsdrickande. Enligt NTU begås fler än sex av tio misshandelsbrott av en påverkad gärningsperson och båda inblandade är påverkade av alkohol och/eller droger vid 35 procent av brotten. Typfallet är en misshandel som sker på allmän plats, nattetid mellan obekanta.

Figur som visar att det är vanligare att män är påverkade i samband med misshandel. Källa: NTU.

Andelen påverkade och opåverkade inblandade vid misshandel uppdelat på gärningspersonens kön åren 2005-2013. Källa: NTU.

Gärningspersonen ofta man

Resultaten visar att det är stora skillnader i förekomsten av alkoholpåverkan mellan män och kvinnor, både som utsatta och som förövare. Brott som begås av och mot män har en starkare koppling till berusning än när kvinnor är inblandade. NTU visar att sju av tio manliga gärningspersoner är berusade när det gäller misshandel. När alkohol är inblandat är gärningspersonerna oftare något äldre, och de utsatta något yngre. En positiv trend är att allt färre unga uppger att de druckit sig berusade, och att andelen unga som uppger att de någonsin druckit minskar över tid.

Resultaten visar att det är viktigt att man beaktar alkoholens betydelse när man föreslår förebyggande åtgärder. Kopplingen mellan alkohol och våld har också nyligen uppmärksammats av bland annat Systembolaget, som har betonat vikten av att alkohol konsumeras och serveras på ett ansvarsfullt sätt. En annan viktig aspekt är polisens samverkan med kommuner, krögare och ordningsvakter för att förebygga våldsbrott på allmän plats.

Läs mer

Förebygg våld i offentliga miljöer