Regeringen ger Brå uppdrag om narkotikamarknader


Förändringar i samhället gör att det finns behov av uppdaterad kunskap om hur handeln med narkotika går till och vad som kan göras åt den. Regeringen har därför i dag gett Brå i uppdrag att studera narkotikamarknader i Sverige.

– När narkotikabrottsligheten förändras behöver också samhällets insatser anpassas. För att utforma så effektiva insatser som möjligt behöver vi mer kunskap om hur narkotikamarknaderna fungerar, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson i ett pressmeddelande.

Narkotikabrottsligheten påverkar hela samhället, och bidrar till stora problem på både individ- och samhällsnivå. Brå studerade för drygt tio år sedan narkotikamarknadernas organisation, roller, distribution och ekonomihantering. Sedan dess har såväl narkotikamarknaderna som konsekvenserna av handeln med narkotika förändrats. På allt fler platser i landet förekommer en förhållandevis öppen gatuförsäljning, vilket påverkar den upplevda tryggheten i lokalsamhället negativt. Narkotikahandeln utgör en central inkomstkälla i kriminella miljöer, och det ökade skjutvapenvåldet har ofta sin grund i konflikter relaterade till narkotikamarknaderna. Även handeln över internet har ökat över tid.

Brå ska inom ramen för uppdraget studera narkotikamarknadernas organisering och deras koppling till annan brottslighet i kriminella miljöer, samt hur rättsväsendets och samhällets motåtgärder skulle kunna stärkas.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2021.