Brå gör studie om antisemitiska hatbrott


Regeringen ger Brå i uppdrag att göra en fördjupad studie av antisemitiska hatbrott i syfte att kunna stärka det förebyggande arbetet.

I uppdraget ingår att belysa den antisemitiska hatbrottslighetens karaktär med fokus på gärningspersoner, i syfte att få förbättrad kunskap för att kunna stärka det förebyggande arbetet. Kunskap och erfarenheter ska hämtas in från relevanta organisationer inom det civila samhället och berörda myndigheter.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet den 1 juni 2019.