Fortsatt stöd till GVI – en strategi mot grovt våld i kriminella miljöer

Regeringen ger Brå, Polismyndigheten och Kriminalvården i uppdrag att fortsätta stödja befintliga etableringar av gruppvåldsintervention (GVI). I uppdraget ingår att arbetet ska utvärderas för att få mer kunskap om hur väl GVI fungerar i Sverige.

GVI är en strategi mot grovt våld i kriminella miljöer. Hösten 2021 fick Brottsförebyggande rådet, Polismyndigheten och Kriminalvården i uppdrag att sprida strategin till flera orter i Sverige samt se till att arbetet utvärderas.

Antalet fall av dödligt skjutvapenvåld och sprängningar har ökat kraftigt i Sverige. Det finns ett stort behov av att bryta den utvecklingen. Brottsförebyggande rådet, Polismyndigheten och Kriminalvården får därför i uppdrag att fortsätta stödja befintliga etableringar av GVI i Sverige, samt säkerställa att arbetet utvärderas för att få mer kunskap om hur väl strategin fungerar i Sverige.

Om GVI

Gruppvåldsintervention (GVI) är en strategi för att reducera våld i kriminella miljöer, i en specifik stad eller stadsdel, och bygger på samverkan mellan polis, kommun, kriminalvård och lokalsamhälle.

Läs mer om GVI