Statskontoret har utvärderat satsningarna på Brå


Statskontoret har utvärderat regeringens satsningar på Brottsförebyggande rådet (Brå).

Regeringens satsningar syftade till att stärka myndighetens roll som rättsväsendets kunskapscentrum och utveckla arbetet med att stödja och samordna brottsförebyggande arbete. Statskontoret har även analyserat hur Brå har planerat och genomfört satsningen och identifierat interna och externa faktorer som har påverkat resultatet.