Purple Flag-certifiering gör Karlskoga tryggare


Martina Björck och Mats Johansson driver Purple Flag i Karlskoga.

Martina Björck och Mats Johansson koordinerar arbetet med Purple Flag i Karlskoga.

Att ta en shoppingtur efter klockan fem i Karlskoga ska inte längre vara omöjligt. Inte heller att ha en trevlig utekväll eller känna sig trygg under kvällspromenaden. Efter att staden Purple Flag-certifierades i oktober 2017 kan invånare och besökare förvänta sig en tryggare upplevelse under dygnets alla timmar.

Förbättrad belysning, bättre städning, nya, enhetligt färgade papperskorgar och uppfräschade skyltfönster. Men också ökad samverkan mellan stadens olika aktörer och en större förståelse för var och ens arbete. Sedan Karlskoga våren 2016 inledde processen med att bli certifierad Purple Flag-stad har mycket förbättrats.

Det menar Mats Johansson, säkerhetssamordnare i Karlskoga Kommun. Purple Flag handlar om att skapa en lika trygg som levande stad även efter klockan 17 genom att satsa på kvällsekonomin. En process vars resultat enligt organisationen Svenska Stadskärnor, som ligger bakom certifieringen, bygger på graden av samverkan och samarbete i staden.

För att kunna bli Purple Flag-certifierad måste ett antal kriterier uppfyllas. Dessa delas in fem fokusområden:

  • Säkerhet– välkomnande, rent, tryggt och säkert
  • Tillgänglighet– säker ankomst, förflyttning och avresa
  • Utbud– ett rikt urval av attraktiva samt unika kvällsupplevelser
  • Plats– en upplevelserik destination/stadskärna
  • Policy– tydliga riktlinjer, gemensamma mål och budget

Efter certifieringen fortsätter processen med siktet inställt på fortsatt tillväxt och lönsamhet utifrån ett hållbart ekonomiskt, socialt och jämställt perspektiv.

Uppfyller målen om trygghet

Mats Johansson är både stolt och glad över den lila flaggan som enligt Purple Flags kriterier har satt Karlskoga på kartan över Sveriges ”trygga, säkra och attraktiva” städer. Tillsammans med Martina Björck, vd och turistchef i Karlskoga Näringsliv och turism AB, är han koordinator för Purple Flag i Karlskoga och har drivit processen framåt genom att informera, stimulera samverkan och bilda arbetsgrupper inom varje fokusområde.– Vi har gjort en nulägesanalys och genomfört interna utvärderingar för att få en bild av läget inom varje fokusområde. Det är lätt att bli hemmablind och för många blev det en aha-upplevelse att se Karlskoga med "Purple flag-glasögon". Efter utvärderingarna har vi jobbat med att samordna olika aktörers arbete, säger han.

Ingen kan göra allt men om alla samverkar och gör det de kan för att bidra till helheten har vi kommit en lång bit på väg.

– Mats Johansson, Karlskoga kommun.

Vad har ni fått för reaktioner från allmänheten?

– De har varit mycket positiva och handlat mycket om de synliga förändringar som varit en följd av Purple Flag-processen: Klottersanering och klotterskydd i gångtunnlar, röjning av buskar och sly för att förbättra sikten, nedtagning av grenar som skymmer belysning, nya och effektivare belysningsarmaturer, mer dekorativ belysning, regelbunden städning, nya papperskorgar i centrum, med mera.

Har ni stött på några utmaningar?
– Utmaningen har legat i att förankra processen och få en bred förståelse för vikten av samverkan. Purple Flag handlar mycket om samverkan mellan olika aktörer, som handlare, krögare, fastighetsägare, besöksnäring, kommun, polis, väktarbolag, med mera. Ingen kan göra allt men om alla samverkar och gör det de kan för att bidra till helheten har vi kommit en lång bit på väg.

Vad betyder den här certifieringen för Karlskoga?
– Certifieringen är bra för marknadsföringen av Karlskoga och bidrar till att vi uppfyller kommunfullmäktiges mål om en trygg och säker stad. Den betyder också att vi klarat första delen av processen, men arbetet med att göra Karlskoga till en tryggare, säkrare och attraktivare stad kommer att fortsätta.

Fakta


Purple Flag för en bättre kvällsupplevelse genomfördes 2014-2015 av Svenska Stadskärnor som ett pilotprojekt med nio städer. Sedan dess har 13 städer blivit certifierade. I oktober 2017 certifierades även Helsingborg, Örebro, Oskarshamn och Örnsköldsvik. Konceptet har funnits i Storbritannien och Irland sedan 2006.

Källa: Svenska Stadskärnor