Välkommen till årets symposium i Stockholm


Den 14-16 juni är det återigen dags för the Stockholm Criminology Symposium som Brottsförebyggande rådet anordnar på uppdrag av regeringen. Du som arbetar inom rättsväsendet betalar endast 1 700 kronor.

Huvudtemat för årets symposium är: Parents, peers, and prevention

Årets huvudtema utgår från det forskningsområde som vinnarna av 2016 års Stockholmspris i kriminologi belönas för. Priset går i år till Travis Hirschi, Cathy Spatz Widom och Per-Olof Wikström. Tre forskare som på olika sätt bidragit till kunskap kring föräldrars och kamraters påverkan på brottsligt beteende.

Det finns som vanligt även ett allmänt tema på symposiet, Contemporary criminology, som täcker in ett bredare fält inom brottsforskningen och kriminalpolitiken.The Stockholm Prize in Criminology delas ut i Stockholms stadshus på kvällen den 15 juni.

Sista dag för registrering till symposiet är 9 maj. Deltagare från det svenska rättsväsendet¹ betalar endast 1 700 kr för tre dagar med ett femtiotal seminarier och över 200 talare. Övriga deltagare betalar 3 400 kr. Kostnaden för att delta vid prisceremonin och den efterföljande middagen i Stadshuset är 900 kr.

Program och anmälan finns på symposiets webbplats

I registreringen ingår samtliga sessioner i programmet, kaffe och te, frukt samt välkomstdrink på kvällen den 14 juni. I priset ingår inte deltagande i prisceremonin och middagen för Stockholm Prize in Criminology. Önskar du delta under prisceremonin och middagen den 15 juni går det bra att köpa en separat middagsbiljett via registreringssystemet. Om du har anmält dig men inte kan gå på symposiet måste du göra en avanmälan senast den 23 maj, 2016. Vid avanmälan utgår en administrativ kostnad på 450 kr . Om du uteblir utan att göra en avanmälan debiteras du deltagaravgiften. Det är viktigt att du hämtar ut din namnbricka på plats.

¹Med rättsväsendets myndigheter menas Brottsoffermyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Kriminalvården, Polisen, Rättsmedicinalverket, Åklagarmyndigheten, Kustbevakningen, Tullverket, Domstolsverket och Sveriges Domstolar.