Så kan det brottsförebyggande arbetet förbättras


Brå har lämnat förslag till regeringen på hur det lokala brottsförebyggande arbetet kan utvecklas och stärkas. Förslaget grundar sig i det uppdrag som Brå fick av regeringen tidigare i höst.

I budgetpropositionen för 2015 har regeringen en uttalad ambition att förstärka och utveckla det brottsförebyggande arbetet. Målet är att det ska finnas ett strukturerat brotts­före­byggande arbete över hela landet.

Brå har därför getts ett uppdrag att beskriva hur utvecklings­behoven ser ut i det lokala brottsförebyggande arbetet och hur ett förstärkt stöd och samordning av det skulle kunna utformas. Regeringen vill också bland annat veta hur en särskild samordnare för det brottsförebyggande arbetet skulle kunna knytas till Brå.

Kontakt

Vill du veta mer kan du kontakta enhetschef Karin Svanberg, tfn.08-527 58 494.