Kerstin Rörsch, processledare Umeåbrå, Umeå kommun

Kerstin Rörsch, processledare Umeåbrå, Umeå kommun. Foto: Samuel Pettersson

Brås ekonomiska stöd: Utvärdering fick kommunen att prioritera brottsförebyggande uppdrag

Umeå kommun arbetar, i samarbete med polisen, med uppdraget Umeå växer – tryggt och säkert för att motverka att staden ska få ett utsatt område. Utvärderingen har bland annat hjälpt samverkansparterna och den politiska ledningen att se att man behöver säkra långsiktigheten i uppdraget. Kerstin Rörsch, processledare Umeåbrå, Umeå kommun, svarar här på några frågor om uppdraget som utvärderats.

Hur ser insatsen ut som ni utvärderat med ekonomiskt medel från Brå?

Vi har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att arbeta övergripande, i nära samarbete med polisen, för att förebygga tendenser till social oro och motverka att Umeå ska få ett utsatt område. Uppdraget heter Umeå växer–tryggt och säkert. Umeå kommun är den största staden utan ett utsatt område men de tendenser till social oro som finns är oroväckande. Uppdraget går ut på att samordna kommunens förvaltningar riktat till de områden där dessa tendenser finns.

Vilka är de viktigaste slutsatserna i utvärderingen?

Utvärderingen visade att organisationsstrukturen delvis är ändamålsenlig för att stödja ett systematiskt kommunövergripande arbete, men kan utvecklas för att förbättra styrning, genomförande och uppföljning. De flesta insatser är relevanta men är otillräckliga för att uppnå målen för uppdraget. För att motverka tendenser till social oro krävs att polisens, kommunens och övriga aktörers insatser är uthålliga och att det finns fungerande samverkansstrukturer. Umeå växer tryggt och säkert bör vara ett långsiktigt uppdrag. Skulle uppdraget avslutas riskerar tendenser till social oro att öka.

Hur kommer ni använda er av utvärderingens resultat i ert framtida arbete?

Vi har fått resultat, synpunkter och rekommendationer under resans gång. Till exempel har organisationsstrukturen ändrats under 2019, för att förbättra styrning, genomförande och uppföljning. Utvärderingen har påverkat de politiska prioriteringarna. Kommunfullmäktige har nu som mål att ”Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden” och de har avsatt 6 miljoner kronor i ett utvecklingsanslag för att stötta det arbetet. Uppdraget var först på tre år men planeras nu för 10–15 år, vilket bidrar till att uppdraget blir mer långsiktigt.

Vad kan andra lokala brottsförebyggare ta med sig från utvärderingen?

När vi får uppdrag så gör många av oss planer och projektbeskrivningar. I framtagandet av dessa är det bra att tänka på helheten och hur dessa hänger ihop rent logiskt. Det kan också vara stöd för att få till en bra organisationsstruktur för hur det brottsförebyggande arbetet ska genomföras. Andra lokala brottsförebyggare kan även ta med sig att det behövs långsiktighet i det brottsförebyggande arbetet. Det är något som framkommer tydligt i utvärderingen.

Utvärderingen har påverkat de politiska prioriteringarna. Kommunfullmäktige har nu som mål att ”Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden” och de har avsatt 6 miljoner kronor i ett utvecklingsanslag för att stötta det arbetet. Uppdraget var först på tre år men planeras nu för 10–15 år, vilket bidrar till att uppdraget blir mer långsiktigt.

Kerstin Rörsch