Brå får uppdrag om informations­delning mellan aktörer


Regeringen ger Brå i uppdrag att undersöka förutsättningarna att dela information mellan olika aktörer i arbetet med att förebygga brott och att vid behov lämna förslag till åtgärder.

Uppdraget ska redovisas under 2021.