The Stockholm Prize in Criminology delades ut i Stadshuset

Elijah Anderson, H.M. Drottning Silvia, Francis T. Cullen och Cheryl Jonson (ombud för Peggy C. Giordano).

Elijah Anderson, H.M. Drottning Silvia, Francis T. Cullen och Cheryl Jonson (som ombud för Peggy C. Giordano).

H.M. Drottning Silvia delade igår ut The Stockholm Prize in Criminology i en stor cermoni i Stadshuset.

The Stockholm Prize in Criminology är världens största och mest prestigefyllda pris inom området kriminologi. Priset går till den, eller dem, som gjort framstående prestationer inom kriminologisk forskning eller som praktiskt tillämpat sådan för att minska brottsligheten och främja de mänskliga rättigheterna. Prissumman är årligen en miljon kronor.

2021 års pris tilldelades professor Elijah Anderson, Yale University, USA. Elijah Anderson forskar om mekanismer bakom våldet i socialt, ekonomiskt och etniskt segregerade områden.

2022 års pris gick till professor emeritus Francis T. Cullen, University of Cincinnati’s School of Criminal Justice, USA och professor emeritus Peggy C. Giordano, Bowling Green State University, USA . De forskar om adekvat behandling under och efter fängelsetiden, för att minska risken för återfall i brott.
Priset till Peggy C. Giordano togs emot av Cheryl Jonson, lektor, Xavier University.

Morgan Johansson, justitie- och Inrikesminister, talade även under cermonin.

Läs mer om årets vinnare här: https://criminologysymposium.com/the-prize.html

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson

Ceremonin i Blå hallen i stadshuset

Ceremonin i Blå hallen i Stadshuset

Rosa kvartetten uppträder under ceremonin.

Rosa kvartetten uppträder under ceremonin.

Fotograf: David Lagerlöf