The Stockholm Criminology Symposium 2020 ställs in


I och med konsekvenserna av covid-19 kommer Stockholm Criminology Symposium och prisceremonin för Stockholmspriset i kriminologi inte att genomföras i juni 2020 som planerat.

Istället blir Stockholm Criminology Symposium 2021 ett tillfälle att uppmärksamma både årets och nästa års vinnare av Stockholmspriset i kriminologi.

Redan registrerad som talare eller delegat?

Är du redan registrerad som talare eller delegat, kommer du att få information om återbetalning till den e-postadress du uppgav när du registrerade dig. Om du inte har fått informationen senast 29 mars, vänligen kontakta oss via symposium@bra.se.

Frågor om symposiet eller Stockholmspriset i kriminologi?

Om du har frågor om Stockholm Criminology Symposium, vänligen kontakta Brå via symposium@bra.se.
Om du har frågor om Stockholmspriset i kriminologi, vänligen kontakta prisadministationen via criminologyprize@su.se.