Fler anmäler brott via nätet


Under 2006 blev det successivt möjligt att anmäla stölder via polisens webbplats, och i slutet av 2012 utvidgades tjänsten till kortrelaterade bedrägerier. Andelen som väljer att anmäla brott via internet har fortsatt öka kontinuerligt efter att anmälningstjänsten startade.

En tanke med internettjänsten var att polisen skulle behöva lägga mindre tid på att handlägga anmälningar. Den kontinuerliga ökningen i andelen internetanmälningar borde i så fall ha sparat resurser för polisen. Men en del internetanmälningar innehåller inte den information som behövs och kompletteras därför av personal vid polisens kontaktcenter. Därför är det osäkert om internetanmälningarna verkligen sparar tid för polisen. Det visar Brås kortanalys Polisanmälningar via internet.

Andelen anmälningar via internet ökade kraftigt

Det första året som anmälan på polisens webbplats var möjlig under hela året, 2007, anmäldes 6 procent av alla brott via internet. År 2014 hade denna andel ökat till 12 procent. En stor majoritet av alla internetanmälningar består av stöldbrott. Störst genomslag har internetanmälan fått för cykelstölder, då ungefär hälften av dessa anmäldes via internet 2014.

Internettjänsten påverkade inte antalet anmälda stölder

Många brott anmäls aldrig till polisen. Att anmäla brott via internet kan upplevas som enklare än andra anmälningssätt, vilket skulle kunna leda till att fler brott anmäls. Möjligheten att anmäla stölder via polisens webbplats verkar dock inte ha lett till att fler stölder anmäls totalt sett. Tjänsten tycks inte heller ha ökat antalet anmälda cykelstölder, som är det brott som är vanligast att anmäla via internet. En möjlig förklaring är att man måste polisanmäla stöldbrott för att kunna få ersättning för brottet via sin hemförsäkring. Det är möjligt att de flesta som anmäler stöldbrott ser detta som tillräckligt incitament för anmälan oavsett om den går att göra via internet eller inte.

Fler datorbedrägerier kan ha anmälts på grund av internettjänsten

Det totala antalet anmälda bedrägerier verkar inte heller ha ökat för att polisens internettjänst utvidgades till vissa bedrägerier. Internettjänsten är dock bara till för kortrelaterade bedrägerier. Därför kunde man kanske inte förvänta sig en tydlig ökning i det totala antalet anmälda bedrägerier.

Det bedrägeri som blivit vanligast att anmäla via internet är datorbedrägeri. Kortrelaterade bedrägerier ska klassificeras som datorbedrägeri bland annat om det rör sig om olovlig användning av annans kontokort vid internethandel. När anmälningstjänsten på polisens webbplats utvidgades till vissa bedrägerier ökade antalet anmälda datorbedrägerier mer än vad som kunde förväntas baserat på den tidigare utvecklingen. Det tyder på att internettjänsten kan ha lett till att fler datorbedrägerier kommer till polisens kännedom.