Omslag till Kortanalys om internetanmälningar

Polisanmälningar via internet

– utveckling sedan 2006 och betydelse för anmälningsbenägenheten

Sedan 2006 kan vissa brott anmälas på polisen.se. Den här kortanalysen handlar om polisanmälning av brott via internet.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

I november 2006 började polisen över hela landet ta emot anmälningar om stölder och förluster på sin webbplats. I december 2012 utvidgades tjänsten till kortrelaterade bedrägerier. Det händer dock även att brott som tjänsten inte är avsedd för anmäls via polisens webbplats.  

Antalet anmälningar via internet har ökat kraftigt

Det första året som anmälan på polisens webbplats var möjlig under hela året, 2007, anmäldes ungefär 68 000 brott via internet, och 2014 hade antalet stigit till 165 000. År 2014 anmäldes 12 procent av samtliga brott via internet.

En fjärdedel av stölderna anmäls via internet

En stor majoritet av alla internetanmälningar består av stöldbrott. Därutöver anmäls mestadels bedrägerier och skadegörelser. Andelen stölder och bedrägerier som anmäls via internet har ökat tydligt sedan polisen började ta emot sådana anmälningar via sin webbplats – särskilt andelen stöldbrott, som ökade från 10 procent till 26 procent internetanmälningar 2007– 2014. Även andelen skadegörelser som anmäls via internet ökade tydligt under denna period.

Störst genomslag har internetanmälan fått för cykelstöld, då ungefär hälften av dessa anmäldes via internet 2014. Bland bedrägerierna är det vanligast att datorbedrägerier anmäls via internet. Det kan till exempel röra sig om nätfiske av kontokortsuppgifter. Det skadegörelsebrott som är vanligast att anmäla via internet är klotter.  

Med ett undantag verkar internetanmälan inte ha ökat anmälningsbenägenheten

Möjligheten att anmäla vissa brott via polisens webbplats verkar inte ha lett till någon tydlig ökning av det totala antalet anmälda stölder eller bedrägerier. Polisanmälan är en förutsättning för att kunna få ersättning för dessa brott från sitt försäkringsbolag. Att anmälningsbenägenheten inte verkar ha ökat kan därför bero på att detta är ett tillräckligt incitament för de flesta som anmäler stöld eller bedrägeri. Även om anmälningsbenägenheten inte tycks ha ökat för stöld och bedrägeri totalt sett så verkar den ha ökat för datorbedrägeri, som är det bedrägeri som internetanmälan fått störst genomslag för.

Det kan vara så att möjligheten att anmäla via internet i första hand har betydelse för anmälningsbenägenheten om brottet också skedde på internet. Det skulle kunna förklara varför mörkertalet verkar ha minskat för datorbedrägeri, men inte för brott som utförs på fysiska platser. Det var inte möjligt att analysera om internetanmälan haft betydelse för benägenheten att anmäla skadegörelser inom ramen för den här kortanalysen.

Fakta om publikationen

Författare: Elisabeth Nordén
Publikationsår: 2015

Kortanalys 6/2015
URN: NBN: SE: BRA-620

Kundkorg

Summa: