Andelen direktavskrivna brott skiljer sig över landet


Direktavskrivning av brott skiljer sig mellan landets sju regioner. Brottsstrukturen förklarar en stor del av skillnaden. Det visar en ny kortanalys från Brå.

Andelen direktavskrivna brott i regionerna under perioden 2016–2018. Källa: Brå (2019b).

Region Stockholm och region Nord sticker ut

Kortanalysen studerar regionala skillnader i direktavskrivningar under perioden januari 2016 till december 2018. I polisregion Stockholm direktavskrevs störst andel av brotten, 57 procent. I polisregion Nord direktavskrevs minst andel, 43 procent.

Andelen direktavskrivningar varierar över kalenderåret på så sätt att de är vanligare på sommaren än på vintern. Cykelstöld är en kategori som ofta direktavskrivs och på sommaren står cykelstölder för 6-8 procent av de handlagda brotten, medan de på vintern står för 2-3 procent. Direktavskrivning sker exempelvis när det inte finns någon misstänkt, när det saknas spår eller annan förutsättning att driva ärendet framåt. Syftet med analysen är att undersöka om brottsoffer har samma möjligheter att tillvarata sina rättigheter oavsett var i landet de bor.

Regionala skillnader i brottsstruktur

Andelen varierar kraftigt mellan olika brottskategorier, från mindre än 1 procent vid drograttfylleri till 94 procent vid cykelstöld. Bedrägerier, stölder av motorfordon och cyklar, övriga stölder samt skadegörelse direktavskrivs ofta.

– Det finns regionala skillnader i brottsstruktur, vilket i hög grad förklarar de regionala skillnaderna i andelen direktavskrivna brott, säger Victor Ståhl. Skadegörelsebrott är exempelvis betydligt vanligare i region Stockholm. Region Nord har en mindre andel skadegörelser, cykelstölder och övriga stölder, och en större andel av andra brott.

Andra förklaringar ger begränsat förklaringsvärde

Brott anmäls på olika sätt och direktavskrivs i olika utsträckning – vid anmälan till polis i tjänst direktavskrivs 9 procent, medan motsvarande siffra bland e-anmälningar är 90 procent. Anmälningssätten och brottstrukturen går i varandra, vilket gör att det är svårt att isolera effekten av anmälningssätt från effekten av brottstrukturen. Tolkningen är att anmälningssätten i viss mån kan påverka andelen direktavskrivningar, men i mindre utsträckning än brottsstrukturen.

I analysen studeras också arbetsbelastningen på polisens kontaktcenter, PKC, och om det påverkar andelen direktavskrivna brott, men det finns inte några tydliga tecken på att det påverkat.

Fakta

Kortanalysen studerar regionala skillnader i direktavskrivningar åren 2016, 2017 och 2018. Statistiken omfattar samtliga anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet har fattat ett beslut som innebär att handläggningen av brottet avslutats. I kortanalysen ingår totalt 4 137 426 handlagda brott.

För mer information:

Victor Ståhl, victor.stahl@bra.se, tfn: 08-527 58 442

Läs rapporten

Direktavskrivna brott Regionala skillnader och variation över tid (2/2020)