Anmäl dig som talare till Stockholm Criminology Symposium, 12–14 juni 2023

Nu kan du skicka in ditt abstract till Stockholm Criminology Symposium. Årets huvudtema är “Principled and equitable law enforcement” och i år kommer vi även att ha ett andra tema som är ”Evidence-based knowledge against violent extremism”.

Som vanligt finns också att ha ett generellt tema, Contemporary criminology, inom vilket detta år, särskild uppmärksamhet kommer att tillägnas ”Environmental criminology".

Sista dagen att skicka in abstracts är tisdag den 28 februari 2023.