Konferens om samverkan mellan kommun och polis – fokus på medborgarlöften


Hur hänger samverkansöverenskommelsen och medborgarlöftena ihop? Varför ska kommunen arbeta med medborgarlöften? Det är ett par frågor som får svar på Trygghetsdagen i Stockholm den 17 september och som arrangeras av Brå i samarbete med Polismyndigheten.

Att kommun och polis samverkar i brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor är inget nytt. De flesta kommuner har väl fungerande samverkan och har även överenskommelser med polisen om hur man ska jobba tillsammans mot lokala problem. Sedan 2015 har Polismyndigheten försökt involvera medborgarna i det lokala brottsförebyggande arbetet genom medborgarlöften. Tanken är att medborgarlöftena ska förstärka och förbättra det lokala brottsförebyggande arbetet.

Hur hänger samverkansöverenskommelsen och medborgarlöftena ihop? Varför ska kommunen arbeta med medborgarlöften? Vad innebär det här för kommunen? Hur påverkar det samverkan mellan polis och kommun? Ska kommunen också avge medborgarlöften? Under Trygghetsdagen den 17 september 2019 med tema Samverkan mellan kommun och polis – fokus på medborgarlöften ska vi få svar på alla dessa frågor och lite till.

Vi kommer att få träffa SKL, Polismyndigheten och Brottsförebyggande rådet, höra om utveckling av samverkan mellan kommun och polis och få höra hur samverkan kan utvecklas. Konferensen hålls i SKL:s lokaler på Hornsgatan 20 i Stockholm men kan även följas via webben var som helst i Sverige.

Varmt välkomna till en trygghetsdag om samverkan mellan kommun och polis – fokus på medborgarlöften. Konferensen anordnas i samarbete med Brottsförebyggande rådet och Polismyndigheten.

  • Datum: 17 september 2019, klockan 10.00 -16:00. (Fika från 09:30)
  • Plats: Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan 20, Stockholm. (Lokal: Stora Hörsalen)
  • Målgrupp: Tjänstemän och förtroendevalda inom kommun och region, berörda inom Polismyndigheten, Länsstyrelsen, näringslivet och civilsamhället.
  • Kostnad: 2 500 kr exkl. moms för deltagande på plats i Stockholm. 1 200 kr exkl. moms för deltagande via webbsändning.
  • Sista anmälningdag: 26 augusti.
  • Information: Frågor kring anmälan besvaras av Resurs- och konferenssektionen på SKL: 08- 452 70 00, konferens@skl.se
    Frågor om konferensens innehåll besvaras av Greta Berg, 08-452 79 58, greta.berg@skl.se