Halvårsstatistik över handlagda brott


Idag publicerar Brå statistik för handlagda brott (tidigare uppklarade brott) för första halvåret 2015.

Huvudresultat:

  • Under första halvåret 2015 handlades 752 000 brott. För 51 procent av de handlagda brotten hade en utredning bedrivits, medan resterande 49 procent var direktavskrivna. Omkring 4 procent av brotten förundersökningsbegränsades.
  • Cirka en tredjedel (33 procent) av de handlagda brotten hade minst en skäligen misstänkt person kopplad till sig.
  • Personuppklaringsprocenten för de handlagda brotten uppgick till 15 procent.
  • Lagföringsprocenten, som beräknar andelen personuppklarade brott utav de utredda brotten, uppgick till 31 procent.

Läs mer om statistiken över Handlagda brott.